Przechowalnia opon

 

Przechowywanie opon cena za 4szt. (6 miesięcy)

70zł osobowe

80zł dostawcze,terenowe

 

Sezonowa wymiana opon coraz częściej staje się regułą również w Polsce. Po założeniu odpowiednich na dany sezon opon pozostajemy z kompletem dopiero co zdemontowanych, całkem dobrych gum, na których spokojnie przejeździmy jeszcze przynajmniej kolejny sezon. Musimy jednak przechować je przez kilka miesięcy.

Większość profesjonalnych serwisów ogumienia oferuje usługę sezonowego przechowywania opon, za co musimy zapłacić od 40 do 100zł w zależności od punktu. Jednak dysponując odpowiednim pomieszczeniem oraz przestrzegając kilku niżej wymienionych zasad, możemy sami zapewnić oponom odpowiednie warunki składowania.
Przechowywanie opon w niewłaściwych warunkach powoduje zmiany właściwości fizycznych takich jak : odkształcenie ściany bocznej , stopki, czoła bieżnika itp. Wpływa to na skrócenie okresu użytkowania opon , a nawet może doprowadzić do ich zniszczenia w stopniu uniemożliwiającym dalszą eksploatację.

Idealne warunki przechowywania opisuje norma ISO 2230, natomiast w domowych warunkach wystarczy zastosować się do poniższych wskazówek.

1. Przechowywanie opon na otwartym powietrzu, nawet pod zadaszeniem jest nie zalecane.
2. Pomieszczenie do przechowywania opon powinno być chłodne, suche i ciemne oraz od czasu do czasu wentylowane.
3. Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać temperatury pokojowej. W ogrzewanych pomieszczeniach opony powinny być oddalone od źródła ciepła.
4. Opony powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego i ozonu, ponieważ ozon jest czynnikiem szczególnie niszczącym mieszankę gumową. Pomieszczenia do przechowywania opon nie mogą zawierać żadnego urządzenia generującego ozon np. transformatory itp...
5. Rozpuszczalniki, paliwo, smary, środki chemiczne itp. nie powinny być przechowywane w tym samym pomieszczeniu, ani pozostawać w bezpośrednim kontakcie z oponami.
6. Opony zamontowane na obręczach powinny być przechowywane pod nominalnym ciśnieniem zalecanym przez producenta opon lub pojazdu.

Prawidłowo przechowywane i eksploatowane opony zachowują swoje rzeczywiste właściwości niezmienione przez wiele lat.

Coraz częściej użytkujemy felgi aluminiowe wraz z oponami letnimi, które pozostawiamy na felgach podczas, gdy zimą zakładamy ogumienie zamontowane na obręczach stalowych. Postępujemy tak ze względu na niszczące działanie soli na aluminium. Przechowujemy wówczas przez kilka zimowych miesięcy całe koła.

Reguły przechowywania opon na obręczach:
1. Nie należy składować kół w pozycji pionowej !
2. Obręcze powinny wisieć na hakach lub
3. Koła mogą być składowane poziomo (jedno na drugim), powinny być jednak przestawiane co cztery tygodnie, aby zapobiec odkształceniu opony leżącej na spodzie.
Analogicznie postępujemy latem przechowując opony zimowe na obręczach stalowych.
2
Przechowywanie opon na obręczach.
Zupełnie odwrotne zasady obowiązują w przypadku przechowywania opon bez obręczy:
1. Nie należy składować opon poziomo !
2. Nie wolno wieszać opon na hakach !
3. Opony powinny być składowane w pozycji pionowej – należy przestawiać je co cztery tygodnie wykonując obrót o znaczny kąt.
3
Przechowywanie opon bez obręczy.